Právní služby

Mgr. Miloš Chrástecký je samostatným advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15938. V Přerově působí od roku 2014. Poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva se specializací zejména na věci občanské a obchodní. Své služby nabízí podnikajícím i nepodnikajícím občanům a stejně tak i obchodním společnostem.

Kontakt