Cena služeb

Smluvní odměna

Odměna advokáta za poskytované právní služby se řídí dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž její konkrétní výše je stanovena na základě odborné a časové náročnosti takových služeb. Nejčastěji je odměna smluvena hodinově či úkonově, je možná i jejich kombinace.

- Hodinová

Celková výše odměny je závislá na časové náročnosti případu a je násobkem hodinové sazby a celkového počtu započatých hodin, které advokát strávil poskytováním služeb v konkrétním případu.

- Úkonová

Celková výše odměny je stanovena dle pevné sazby za úkon (výše sazby záleží na odborné náročnosti případu) a dle počtu úkonů provedených advokátem v dané věci. Jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

- Paušální

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby. Zároveň jsou v případě paušální platby vzhledem k předpokládané dlouhodobosti spolupráce klientům vždy poskytnuty výhodnější (zejména cenové) podmínky.

- Pevně stanovená odměna

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

- Podílová odměna

Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna advokáta za poskytnuté služby se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.