Občanské právo

  • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány
  • zastupování při jednání s protistranou
  • sepis veškeré smluvní dokumentace (kupní, darovací, nájemní smlouvy…)
  • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
  • kompletní právní služby spojené s vymáháním pohledávek
  • výkon rozhodnutí, exekuce