Obchodní právo

  • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány
  • zastupování při jednání s protistranou
  • sepis veškeré smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo…)
  • poradenství a zpracování veškeré smluvní dokumentace v oblasti práva obchodních společností (zakládání společností, změny zápisů v obchodním rejstříku, změna výše základního kapitálu, přeměny společností)
  • směnečné právo