Pracovní právo

  • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány
  • zastupování při jednání s protistranou
  • sepis veškeré smluvní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách…