Rodinné právo

  • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány
  • zastupování při jednání s protistranou
  • právní služby v rozvodovém řízení (úprava vztahů k nezletilým dětem, vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů…)
  • sepis předmanželských smluv
  • změna rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství