Správní právo

  • zastupování v řízení před správními soudy a jinými orgány
  • zastupování v přestupkových řízeních